زبان :
کارگاه های ترویج زیست شناسی ویژه دانش آموزان

کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی

کارگاه های غذای سالم

(از مجموعه کارگاههای ترویج زیست شناسی ویژۀ دانش آموزان)


_ پرورش گلدانی سبزی های خوراکی

_ آشنایی با پرورش قارچ خوراکی

_ میکروارگانیسم ها،تخمیر و پخت نان

_ افزودنی های فراسودمند خوراکی

_ نوشیدنی های تخمیری حاصل ازشیر


زمان برگزاری:

8 تا 12 روز جمعه اول اردیبهشت 1396


مکان برگزاری:

مجموعه آزمایشگاههای دکتر سپهر، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)


ظرفیت کارگاه:

8تا 10 نفر در هر کارگاه

ویژۀ دانش آموزان منتخب دبیرستان ها (مقطع اول متوسطه)


نحوه ثبت نام:

جهت ثبت نام مدیریت محترم مدارس از طریق سایت مکاتبه نموده یا با شماره 09366289796 تماس حاصل فرمایند.