زبان :
خلاصۀ گزارش نشست آب و سلامت

خلاصۀ گزارش نشست آب و سلامت:

نشست آب و سلامت در تاریخ 29 آذر 95 در تالار حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا برگزار گردید. در این نشست اساتیدی از دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا و دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری حضور داشتند. در ابتدا جناب آقای دکتر علی قارداشی از پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی به سخنرانی در مورد بحران کیفی آب در ایران پرداختند و آمار دقیقی از پژوهش های خود را در خصوص تولیدات، مصارف و هدر-رفت آب در کشور ارائه کردند. آب با سلامت جامعه رابطه مستقیم دارد و افزایش اعتماد مردم نسبت به آب آشامیدنی باید مورد توجه قرار گیرد. ایشان اعتقاد داشتند که با توجه به کم بودن حوزه اثر اعتمادسازی، باید همه ی حوزه های نفوذ را بررسی کرد. بحران آب را می توان از چهار منظر بررسی کرد: 1-کمبود آب 2-افزایش تقاضا 3-آلودگی 4-رابطه آلودگی و سلامت انسان. اشتباهات و غفلت های ما در حوزه ی آب شامل فقدان برنامه اجتماعی، نبود نگرش اقتصادی بر آب، ظرفیت سازی و نگاه تک تخصصی بر موضوع مدیریت منابع آب و نیزکم توجهی به نظرات خبرگان و منتقدان است. طبق آمارهای ارائه شده توسط دکتر علی قارداشی، روان آب های کشاورزی عامل 87% آلودگی آب هستند و بهسازی آن ها به ویژه از نظر حذف نیترات باید مورد توجه قرار گیرد.

خانم دکتر شاکری فرد در مورد شرح کلی آلاینده های آب و مسئلۀ کیفیت به ایراد سخنرانی پرداختند. آب آشامیدنی استریل نیست، بلکه عاری از میکروارگانیسم های پاتوژن است. سموم جلبکی، فرآورده های گندزدایی، نیترات، آرسنیک، آفت کش ها و پاتوژن های آب از جمله آلاینده های با اهمیت آب به حساب می آیند. بنابر اظهارات ایشان وجود آرسنیک به مدت طولانی می تواند منجر به سرطان، بیماری های قلبی، بیماری های پوستی و دیابت شود. کلر یک نوع فرآورده ی گندزدا است که می تواند با یکسری از ترکیبات آلی واکنش داده و محصولات سمی و سرطان زا مثل تری کلرومتان تولید کند. نیترات موجود در آب می تواند ناشی از فضولات حیوانی باشد و در کودکان باعث ایجاد بیماری شود. ژیاردیا لامبلیا، سالمونلا، شیگلا و ویبریوکلرلا نمونه هایی از پاتوژن های آب هستند.

خانم دکتر محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا سخنرانی کردند. ایشان به بررسی روش های مولکولی در ارزیابی کیفیت آب پرداختند. انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها از باکتری گرفته تا ویروس در آب ها یافت می شوند. جمعیت ویروس های دریایی بیش از 10 برابر جامعه باکتریایی آب است و جوامع میکربی آب را کنترل می کند. با توجه به اینکه برای قابل کشت کردن یک میکروب به زمان زیاد و معرفی محیط های کشت جدید نیاز است، باید به تکنیک های مولکولی نیز رجوع کرد. در نوعی از آنالیزهای مولکولی برای ایجاد تمایز بین باندهای PCR از تکنیک DGGE استفاده می شود تا بتوان مولکول هایی را که حتی در یک جفت باز با هم تفاوت دارند، از هم جدا نمود. جستجوی تعداد اندک باکتری ها از جمله باکتری های پاتوژن در آب آشامیدنی به روش های مولکولی بسیار اهمیت دارد.CARD-FISH یک تکنیک مولکولی اصلاح شده است که در این موارد مناسب می باشد. مزیت تکنیک DGGE این است که امکان بررسی نمونه های زیادی را فراهم می کند. در ادامۀ نشست حاضران به بحث و بررسی علل آلودگی و مدیریت آب در ایران پرداختند.