زبان :

نشست های علمی مرتبط با رویکرد ویژه غذا و سلامت در حاشیه کنفرانس برگزار خواهد شد. از انجمن های علمی، موسسات و شرکت های تخصصی مرتبط دعوت می شود، در صورت تمایل نمایندگان خود را تا 5 روز پیش از برگزاری نشست معرفی فرمایند.


نشست علمی افزودنی های خوراکی در روز دو شنبه 95/11/04 از ساعت 14 تا 17 در دانشکده علوم زیستی برگزار میشود.


جشنواره نان و غلات در 19 آبان ماه 95 برگزار شد.

نشست علمی سلامت 1 (مواد بهداشتی و آرایشی) در 15 آذرماه برگزار شد.

نشست علمی کنترل کیفیت و تقلبات غذایی در 22 آذرماه برگزار شد.

نشست علمی آب آشامیدنی و نوشیدنی های سالم در 29 آذرماه برگزار شد.