زبان :
محورهای همایش

غذا و سلامت (رویکرد ویژه)، تعالی جامعه، فناوری ها، گردشگری، محیط شهری، نظرات و عقاید، ورزش و تندرستی، هنر و زندگی
 • تغذیه سالم و الگوی مصرف
 • کنترل کیفیت و غذا
 • روغن های خوراکی و دانه های روغنی
 • منابع بومی غذا
 • صنعت تغذیه
 • افزودنی های غذایی
 • غذاهای فراسودمند
 • اقتصاد تغذیه
 • آب و نوشیدنی ها
 • سیاست تغذیه
 • امنیت غذایی
 • غذاداروها
 • غذاهای تخمیری
 • زیست فناوری و تغذیه
 • کشف تقلبات غذایی
 • هنر و فرهنگ تغذیه
 • نان و غلات
 • غذاهای حلال
 • ژنتیک و تغذیه
 • پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها
 • تبلیغات و تغذیه