زبان :
 3  4  5  6  1  2
حامیان کنفرانس
نکات مهم و کلیدی برای حضور در همایش
- تمامی شرکت کنندگانی که مقالات آن ها پذیرفته شده است، باید پوستر خود را طبق دستورالعمل ارائه شده تهیه نموده و برای نصب در روز برگزاری همایش (31 فروردین ماه) همراه داشته باشند.

- زمان نصب پوسترها از ساعت 7 و 45 دقیقه روز 31 فروردین خواهد بود و میز کنفرانس از ساعت 7 تا 11 صبح برای این منظور دایر خواهد بود. توصیه می شود در اولین ساعت ممکن حضور یابند و نسبت به نصب پوستر خود اقدام نمایند.

- از تمامی شرکت کنندگانی که هزینه همایش را پرداخت کرده اند، درخواست می شود که برای دریافت بسته همایش و گواهی حضور، اصل فیش واریزی خود را در روز همایش برای ارائه در میز همایش همراه داشته باشند.

- همان طور که قبلا در دستورالعمل ارسال مقالات ذکر شده بود، هر شخص تنها می تواند ارائه دهنده یک پوستر باشد (شخص پرداخت کننده هزینه) و در مورد افرادی که دو مقاله ارسال نموده اند، ارائه مقاله دوم توسط یکی از سایر نویسندگان مقاله و پرداخت هزینه مجزا برای شخص دوم می باشد.

معرفی همایش

آمار بازدید
بازدید کننده امروز:2
بازدید کننده دیروز:20
بازدید کننده هفت روز گذشته:163
بازدید کننده ماه جاری:118
بازدید کننده کل:4377