بسمه تعالی


برنامه روز اول کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی با رویکرد غذا و سلامت (پنجشنبه31 /1/96)

افتتاحیۀ کنفرانس

عنوان

زمان تخمینی اجرا

قران و سرود ملی

8:15 8

خیرمقدم ریاست دانشگاه و رئیس دانشکده علوم زیستی (رئیس کنفرانس)

8:30 8:15


سخنرانی های صبح (مباحث علوم زیستی) بخش اول

سخنرانان کلیدی

عناوین سخنرانی

زمان تخمینی اجرا

جناب آقای دکتر احمد مجد

(موضوع:) زیست شناسی و سبک زندگی

9-8:40

جناب آقای دکترمحمودتولایی

نقش ژنتیک و بیوتکنولوژی درتوسعه واقتدارملی

9:20-9

سرکارخانم دکترکسری کرمانشاهی

پروبیوتیک هاوپری بیوتیک ها: کاربردواهمیت آنها در سلامت

9:40 9:20

جناب آقای دکترسعیدمیردامادی

نقش کنونی صنعت پروبیوتیک در سلامت مردم

10-9:40

اعضای پنل: جناب آقای دکتر احمد مجد- جناب آقای دکتر جواد حامدی جناب آقای دکتر سیدمسعود حسینی- جناب آقای دکتر محمود تولایی- سرکار خانم دکتر  روحا کسری کرمانشاهی- سرکار خانم دکتر کیانوش خسروی


بازدید پوسترها، غرفه های نمایشگاهی شرکت ها و پذیرایی

10:30 10


سخنرانی های صبح (مباحث علوم زیستی) بخش دوم

سخنرانان کلیدی

عناوین سخنرانی

زمان تخمینی اجرا

جناب آقای دکترغلامرضاصالحی جوزانی

محصولات زراعی تراریخته: اثرات برسلامت و محیط زیست

11 10:40

سرکار خانم دکتر خدیجه کیارستمی

غذا داروها با منشا گیاهی

11:20-11

جناب آقای دکترشهریاردبیریان

تضمین کیفیت کاربردی درصنایع غذایی

11:40-11:20

اعضای پنل: جناب آقای دکتر حمید مباشری - جناب آقای دکتر حسین ریاحی - جناب آقای دکتر سعید میردامادی- جناب آقای 

دکتر غلامرضا صالحی جوزانی- سرکار خانم دکتر فرشته افتخار  سرکار خانم دکتر خدیجه کیارستمی

نشست علمی و پرسش و پاسخ

(موضوع: نقش زیست شناسی درتأمین غذا و سلامت)


ناهار و نماز + (بازدید پوسترها، غرفه های نمایشگاهی)

14 12:30


سخنرانی های عصر (مباحث علوم انسانی)

سخنرانان کلیدی

عناوین سخنرانی

زمان تخمینی اجرا

سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی

نقش راهبردی آموزش در بهبود سبک زندگی

14:20 14

جناب آقای دکتر محمد رجبی

جنبه های اسلامی و تاریخی زندگی سالم

14:40 14:20

سرکار خانم دکتر انوشه رحمانی

سیستم­های مدیریت ایمنی در مواد غذایی

15 14:40

جناب آقای دکتر یارمحمد بای

(موضوع: ) امنیت غذایی

15:20 15

سرکار خانم دکترافسانه توسلی

دیدگاه های جامعه شناختی درسبک زندگی و بهبود آن

15:40-15:20

اعضای پنل: سرکار خانم دکتر انوشه رحمانی- سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی- جناب آقای دکتر محمد رجبی- سرکار خانم دکتر 

 افسانه توسلی- جناب آقای دکتر حسین راغفر- جناب آقای دکتر یارمحمد بای- سرکار خانم دکتر فخری سادات حسینی


بازدید پوسترها و پذیرایی

16:10-15:40


نشست هم اندیشی:

بررسی راهکارهای همکاری آموزشی و  پژوهشی میان علوم زیستی و علوم انسانی

 برای بهبود سبکزندگی مردم

17:45-16:15


با سلام و خوش آمدگویی به میهمانان گرامی کنفرانس،

1- دسترسی به دانشگاه

از راه های زیر امکان پذیر است:

تاکسی های خطی:

مبدأحرکت از ابتدای خیابان خدامی (100 متر بالاتر از میدان ونک) مقصد: درب شمالی دانشگاه

خط BRT (جنوب به شمال):

مسیر BRT از ترمینال جنوب تا تقاطع خیابان آزادی (محل تقاطع خط 4 مترو: ایستگاه توحید) و سپس بسوی شمال بزرگراه چمران تا ایستگاه پل مدیریت (در این ایستگاه پیاده شوید و پس از عبور از پل عابر بسمت شرق، از خیابان ده ونک تا دانشگاه مسیر پیاده روی به مدت 10 دقیقه را طی نمایید.)

مترو:

(1) خط 1 مترو تا ایستگاه میرداماد و سپس تاکسی از مقابل ایستگاه مترو تا میدان ونک

(2) خط 4 مترو تا ایستگاه توحید و سپس با استفاده از تاکسی یا خط BRT تا پل مدیریت

دریافت نقشه متروی تهران
2- ورود به دانشگاه

ورود از ساعت 7 صبح آزاد است، لطفا از درب شمالی دانشگاه واقع در خیابان ده ونک وارد شوید. (درب شرقی واقع در میدان شیخ بهایی است و همزمان کنفرانس دیگری در آن محل برگزار می شود.) در بدو ورود به ساختمان خوارزمی سالن تورانی (محل برگزاری کنفرانس راهنمایی خواهید شد.) میهمانان مدعو و سخنرانان می توانند با خودرو شخصی وارد دانشگاه شوند.

3- ثبت نام

میز ثبت نام واقع در طبقۀ همکف ساختمان خوارزمی از ساعت 7:30 صبح باز است و آمادۀ پاسخگویی است.

الف- ثبت نام کنندگان اصل فیش واریزی را به واحد ثبت نام ارائه نمایید، سپس بستۀ کنفرانس با امضای برگۀ مربوطه حضورتان تقدیم می شود.

ب- محتوای بسته (متعاقبا اعلام می شود)

4- مراسم افتتاحیه

مراسم در فاصلۀ ساعت 8 تا 8:30 آغاز می شود. سعی فرمایید تا حضور در سالن کنفرانس از سخنرانی ها بهره مند شوید و در فرصت تنفس از بخش نمایشگاهی و پوسترها دیدن فرمایید

5- نصب پوستر

دارندگان پوستر در هنگام ثبت نام شماره ای دریافت می کنند که پنل محل نصب پوستر آنان را تعیین می کند.

برای نصب پوستر چسب در اختیار شما قرارداده می شود، لذا از مصرف هر گونه چسب دیگر خودداری فرمایید.

زمان نصب پوسترها از ساعت 7:45 آغاز می شود.

زمان جدا کردن پوسترها از ساعت 16:30 تا 17:30 می باشد. لطفا پس از جدا کردن پوستر مطمئن شوید که اثری از چسب روی پنل ها باقی نماند.

در زمان تنفس پوسترها توسط بازدیدکنندگان و داوران بررسی می شود لذا در آن هنگام در کنار پوستر خود حاضر باشید.

6- سخنرانی ها

مجموعه سخنرانی های کنفرانس شامل سخنرانی های کلیدی است که در نوبت صبح و عصر از دیدگاه علوم زیستی و علوم انسانی به بررسی موضوع می پردازد.

7- پذیرایی های میان وعده

دو پذیرایی میان وعده در ساعت 10 و 15:30 در سالن جنب کنفرانس ترتیب داده شده است.

8- صرف ناهار

پذیرایی ناهار در مجموعۀ پذیرایی ترمه واقع در سایت شرقی دانشگاه از ساعت 12 تا 13:30 برگزار می شود. ثبت نام کنندگان همراه بستۀ کنفرانس ژتون غذا دریافت خواهند کرد.

9- ادای فریضۀ نماز

مسجد دانشگاه در مجاورت سالن پذیرایی ترمه محل اقامه نماز است. در ضمن شرکت کنندگان می توانند از نمازخانۀ مجاور سالن کنفرانس نیز استفاده نمایند. سرویس های بهداشتی در طبقه همکف و طبقه اول ساختمان محل برگزاری کنفرانس قرار دارد.

11- غرفه های نمایشگاهی

معدودی از غرفه های نمایشگاهی از صبح تا عصر روز کنفرانس دایر خواهد بود. غرفه ها در اختیار شرکت هایی است که به موضوع غذا و سلامت می پردازند. این مؤسسه ها خدماتی را به شرکت کنندگان ارائه می دهند یا فروش با تخفیف ویژه دارند.

12- میز انجمن ها

13- نشست هم اندیشی

14- ثبت نام برای گردشگری زیستی (بیوتور)

برنامۀ روز دوم کنفرانس (96/2/1) کارگاههای آموزشی علوم زیستی (دانشجویی و دانش آموزی) و گردشگری زیستی

1- کارگاههای دانش آموزی

2- کارگاههای دانشجویی

3- گردشگری زیستی